Sledovanie zásielok Slovenská pošta

Sledovanie zásielky Slovenská pošta

Zo štátneho podniku sa 1. 10. 2004 Slovenská pošta pretransformovala na akciovú spoločnosť. Slovenská pošta jesamostatný podnikateľský subjekt, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk. Dnes slúži na všetky naše potreby, čo sa posielanie balíkov týka.  Avšak naše sledovanie zásielok Slovenská pošta vám zaručuje konkrétne informácie o vašom balíku. Ak ste ho odosielali práve cez Slovenskú poštu, zapísaním kodu zásielky váš balík budete môcť skontrolovať.

Sledovanie zásielky Slovenská pošta

Napr.: RR050183301SK, CV080004601SK, 06505000108222

Slovenská pošta – História

Nie je nutné, čo za spoločnosť Slovenská pošta je, veríme totiž, že každý túto spoločnosť veľmi dobre pozná. Slovenská pošta so sebou nesie pestrú minulosť a deň jej vzniku je dňom, kedy sme sa my všetci Slováci stali samostatnými.

Hovoríme tu o dni 1.1.1993, ktorý sa viaže so vznikom nie len Slovenskej republiky ale aj Slovenskej pošty.

Slovenská pošta vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Krátko na to, v marci 1993, sa Slovenská pošta začala aktívne zapájať do spolupráce v rámci medzivládnej organizácie Svetovej poštovej únie a do spolupráce so zahraničnými poštovými podnikmi.