Sledovanie zásielok Slovenská pošta

Sledovanie zásielky Slovenská pošta

Služba sledovanie balíka Slovenská pošta, vám umožní získať informácie o pohybe vašej zásielky od jej podania na pošte až po jej dodanie adresátovi. Na sledovanie pohybu vašej zásielky vám stačí zadať do forumlára nižšie podacie (sledovacie) číslo. Vo vnútroštátnom styku je podacie číslo štandardne poskytované ku každej podanej zásielke.

Sledovanie zásielky Slovenská pošta

Na sledovanie zásielky Slovenskej pošty zadajte do formulára podacie číslo. V tvare napríklad: RR050183301SK, CV080004601SK alebo 06505000108222.

Slovenská pošta – História

Zo štátneho podniku sa 1. 10. 2004 Slovenská pošta pretransformovala na akciovú spoločnosť. Slovenská pošta jesamostatný podnikateľský subjekt, ktorý hospodári bez dotácií zo štátneho rozpočtu. Slovenská pošta poskytuje služby širokej verejnosti prostredníctvom siete svojich pôšt a špecializovaných stredísk. Dnes slúži na všetky naše potreby, čo sa posielanie balíkov týka. Avšak naše sledovanie zásielok Slovenská pošta vám zaručuje konkrétne informácie o vašom balíku. Ak ste ho odosielali práve cez Slovenskú poštu, zapísaním kodu zásielky váš balík budete môcť skontrolovať.

Nie je nutné, čo za spoločnosť Slovenská pošta je, veríme totiž, že každý túto spoločnosť veľmi dobre pozná. Slovenská pošta so sebou nesie pestrú minulosť a deň jej vzniku je dňom, kedy sme sa my všetci Slováci stali samostatnými.

Hovoríme tu o dni 1.1.1993, ktorý sa viaže so vznikom nie len Slovenskej republiky ale aj Slovenskej pošty.

Slovenská pošta vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Krátko na to, v marci 1993, sa Slovenská pošta začala aktívne zapájať do spolupráce v rámci medzivládnej organizácie Svetovej poštovej únie a do spolupráce so zahraničnými poštovými podnikmi.

Slovenská pošta je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá neustále ponúka nové produkty a komplexné riešenia v oblasti doručovanie zásielok a balíkov s viac ako 1540 poštami (pobočkami) na celom Slovensku.

Ďalšie spoločnosti, u ktorých môžete sledovať zásielky:

Pevne verím, že vám tento článok pomohol a budete vedieť, ako sledovať zásielku od Slovenskej pošty.

1 Comment

  1. Nechápem načo musíme stále podávať žlté lístky na slovenskej pošte. Sledovanie zásielok pošty je každopádne super vymoženosť.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*